Project management training program

KURSEVI PROJECT MANAGEMENT

Upravljanje vremenom na projektu

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoKralja Aleksandra 12, Novi Sad (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje troškovima na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje rizikom na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje projektima za učesnike na projektu

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Datum23.09.2021 - 02.10.2021
Vreme9:00h - 17:00h (I ned: 23/09, 24/09 i 25/09; II ned 01/10 i 01/10
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena72000 RSD

Upravljanje projektima ( Project Management ) za rukovodioce

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje obimom projekta

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje nabavkama na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje ljudskim resursima na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje kvalitetom na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje komunikacijom na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje ključnim učesnicima na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Rad u programu Microsoft Project

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena8400 RSD

Priprema za polaganje PMP & CAPM ispita – sertifikacija

Datum19.03.2020
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena86400 RSD

Planiranje realizacije projekta i izrada plana (Scheduling)

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena37440 RSD

Da li želite da vodite projekte i da postanete Projektni menadžer?

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Cena18720 RSD

Upravljanje vremenom
na projektu


Upravljanje troškovima na projektima


Upravljanje rizikom
na projektima


Upravljanje projektima za učesnike na projektu


Upravljanje projektima po PMI metodologiji


Upravljanje projektima (Project Management) za rukovodioce


Upravljanje obimom
projekta


Upravljanje nabavkama na projektima


Upravljanje ljudskim resursima na projektima


Upravljanje kvalitetom na projektima


Upravljanje komunikacijom na projektima


Upravljanje ključnim učesnicima na projektima


Rad u programu
Microsoft Project


Priprema za polaganje PMP & CAPM ispita – sertifikacija


Planiranje realizacije projekta i izrada plana (Scheduling)


Da li želite da vodite projekte i da postanete Projektni menadžer?