Project management training program

KURSEVI PROJECT MANAGEMENT

Upravljanje vremenom na projektu

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena31200,00 + PDV

Upravljanje troškovima na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18720,00 + PDV

Upravljanje rizikom na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Upravljanje projektima za učesnike na projektu

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Datum22.05.2024 - 31.05.2024
Vreme09:00-17:00h (sre-čet-pet-čet-pet)
MestoTošin Bunar 272v, Novi Beograd
Cena72.000,00 + PDV

Upravljanje projektima (Project Management) za rukovodioce

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Upravljanje obimom projekta

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Upravljanje nabavkama na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Upravljanje ljudskim resursima na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Upravljanje kvalitetom na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena15.600,00 + PDV

Upravljanje komunikacijom na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18720,00 + PDV

Upravljanje ključnim učesnicima na projektima

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18.720,00 + PDV

Rad u programu Microsoft Project

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena8400,00 + PDV

Priprema za polaganje PMP & CAPM ispita – sertifikacija

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena72.000,00 + PDV

Planiranje realizacije projekta i izrada plana (Scheduling)

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena37.440,00 + PDV

Da li želite da vodite projekte i da postanete Projektni menadžer?

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18720,00 + PDV

Upravljanje vremenom
na projektu


Upravljanje troškovima na projektima


Upravljanje rizikom
na projektima


Upravljanje projektima za učesnike na projektu


Upravljanje projektima po PMI metodologiji


Upravljanje projektima (Project Management) za rukovodioce


Upravljanje obimom
projekta


Upravljanje nabavkama na projektima


Upravljanje ljudskim resursima na projektima


Upravljanje kvalitetom na projektima


Upravljanje komunikacijom na projektima


Upravljanje ključnim učesnicima na projektima


Rad u programu
Microsoft Project


Priprema za polaganje PMP & CAPM ispita – sertifikacija


Planiranje realizacije projekta i izrada plana (Scheduling)


Da li želite da vodite projekte i da postanete Projektni menadžer?